Giáo dục Đại cương 2018-01-04T13:36:15+00:00

Giáo dục Đại cương

General Education

Đây là chương trình với những môn học nền tảng bắt buộc với học sinh ở bất cứ ngành học nào.

(Trong một số trường hợp được sự đồng ý của Học vụ, các môn học trong một số mảng có thể được thay thế bằng môn học tự chọn tương đương, các khóa học trực tiếp hoặc một số khóa học khác)

Khóa học này giới thiệu sinh viên về hình thức và nội dung của truyền thông, bao gồm: ngôn ngữ, tâm lý, và nền văn hoá truyền thông; các loại hình truyền thông khác nhau, từ các hoạt động giao tiếp cơ bản đến các hình thức thuyết phục và giải quyết mâu thuẫn; ý nghĩa xã hội và chính trị của truyền thông, và cách hoạt động truyền thông trong và ngoài phạm vi các mối quan hệ xã hội.

Khóa học này tập trung vào quá trình soạn thảo các luận văn dựa trên một chính đề, giúp học sinh phát triển khả năng hùng biện, cũng như cải thiện khả năng đọc, viết và kĩ năng phản biện. Bằng cách đọc các tác phẩm văn học, tiểu luận đương đại, truyện ngắn, và ôn tập các quy định chuẩn của tiếng Anh, Sinh viên sẽ phát triển được kỹ năng viết của họ. Trong quá trình viết các bài tiểu luận của khóa học, Sinh viên sẽ có cơ hội được luyện tập cách phân tích vấn đề hiệu quả, kỹ năng lên khung nội dung và phản biện có bằng chứng.

Khóa học này được thiết kế để giúp học sinh xác định và thực hành lập luận phản biện hiệu quả và áp dụng kĩ năng này vào đời sống xã hội. Những vấn đề nổi trội về xã hội, chính trị và môi trường sẽ được đưa ra phân tích và thảo luận. Những bài đọc trong môn học này sẽ giúp học sinh tập trung tìm hiểu vấn đề với góc nhìn “tôi muốn tìm hiểu điều đó” thay vì “tôi chỉ muốn biết điều đó”. Học sinh từ đó sẽ hiểu cách lập luận logic, cũng như cách kết nối lý thuyết với chính cuộc sống văn hóa của mình.

Khóa học này giới thiệu một số khái niệm cơ bản và ý tưởng về khoa học tự nhiên, cũng như cách chúng được áp dụng cho các quy trình và thiết bị hàng ngày trên thế giới. Học sinh sẽ được học lý thuyết là nền tảng cho các chủ đề khác nhau trong khoa học vật lý (nhiệt động lực học, bảo tồn năng lượng, điện, vật chất và nguyên tử) và cách giải thích các hiện tượng đơn giản liên quan. Khóa học này đặc biệt tập trung vào việc thống nhất các khái niệm khoa học về năng lượng, bao gồm nơi năng lượng dự trữ và quá trình chuyển hóa. Các chủ đề được đưa vào thảo luận yêu cầu một số kiến thức toán học (đại số và đồ thị); tuy nhiên, trọng tâm sẽ là sự hiểu biết về khái niệm

Khóa học này cung cấp cái nhìn tổng quan về sinh học và cách áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Các chủ đề bao gồm cấu trúc và chức năng của tế bào, phương pháp khoa học, tiến hóa, di truyền, sinh thái học, sinh học phân tử và các lĩnh vực khác

Khóa học khảo sát này sẽ cung cấp cho sinh viên nền tảng về Khoa học Trái đất cơ bản. Các khái niệm bao gồm đá, khoáng vật, kiến tạo mảng, tuần hoàn nước, địa chất học, niên đại địa chất, hải dương học, thiên văn học và các khía cạnh chính trị của Khoa học Trái đất. Mục tiêu chính của khóa học này là để sinh viên có được sự hiểu biết và đánh giá về các quy trình động lực học và các hệ thống liên quan cùng tồn tại trong Khoa học Trái đất.

Khóa học này giới thiệu cho sinh viên nhiều mô hình định tính cơ bản và các nguyên tắc trong hóa học. Các lĩnh vực bao gồm: cấu trúc hạt nhân và nguyên tử cơ bản, bảng tuần hoàn, liên kết cộng hóa trị và ion, và các trạng thái của vật chất, lực liên phân tử, thay đổi năng lượng, cân bằng hóa học, hóa học axit-bazơ, stoichiometry, đặc tính của khí và các tính chất hóa học của các nguyên tố phổ biến. Các thí nghiệm và dự án trong phòng thí nghiệm được thiết kế để bổ sung tài liệu giảng dạy và cung cấp tính ứng dụng của hóa học trong đời sống xã hội

Khóa học này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu toán học cho sinh viên trong các lĩnh vực phi khoa học. Nội dung khóa học bao gồm các đơn vị về bộ, logic, số và các hệ thống toán học, số nguyên, số nguyên, số hữu tỷ, số không hữu tỷ, và các yếu tố khác

Khóa học này giới thiệu cho sinh viên bốn yếu tố của điện ảnh: phạm trù phim (ví dụ, thể loại, nước ngoài, phim câm, dòng phim chủ đạo, yếu tố trừu tượng), cấu trúc phim (tạm dịch là tường thuật, tổng hợp, âm thanh, hiệu chỉnh, kịch hóa), các lý thuyết được sử dụng để “đọc” phim (nghĩa là phân tâm học, ngôn ngữ học, nghiên cứu văn hoá), và các yếu tố sản xuất (như dựng truyện quay phim, ánh sáng, hiệu chỉnh, âm thanh). Sinh viên cũng sẽ được yêu cầu tạo ra một video ngắn cho khóa học.

Khóa học này nghiên cứu so sánh các phong cách âm nhạc và nền văn hoá khác nhau, nhấn mạnh vào các tài liệu âm nhạc cơ bản, cách âm nhạc được xây dựng và thực hiện, cũng như môi trường xã hội và văn hoá trong đó âm nhạc được tạo ra. Sinh viên sẽ được học về các thể loại như hòa tấu, nhạc dân gian và các dòng nhạc phổ biến ở Tây Âu, Mỹ, Indonesia, Bắc Ấn Độ, Nhật Bản và Tây Phi. Qua lắng nghe và phân tích, sinh viên sẽ học các nguyên tắc cơ bản của âm nhạc và tìm kiếm các mối quan hệ và tính phổ biến giữa các nền văn hoá âm nhạc.

Khóa học này cung cấp cho sinh viên một cuộc khảo sát rộng rãi về các thành phần cơ bản của sân khấu, trong đó sinh viên sẽ học kịch nghệ từ một số quan điểm khác nhau. Sinh viên sẽ nghiên cứu các vở kịch, lịch sử kịch trên phương diện nghệ thuật, diễn xuất, kỹ thuật sân khấu, tác động của kịch nghệ đối với xã hội, và các nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực này

Khóa học này khảo sát lịch sử thế giới từ đầu nền văn minh lưu vực sông đến năm 1500. Chủ đề khóa học bao gồm chính trị, xã hội, tôn giáo và tương tác toàn cầu nhấn mạnh vào lục địa Phi-Á-Âu và châu Mỹ,

Khóa học này bao gồm lịch sử thế giới từ năm 1500 tới nay và giới thiệu cho sinh viên các quan điểm về lịch sử. Là một khóa học giới thiệu nhân văn cho sinh viên, nó cũng cho thấy những biểu hiện khác nhau của trí thông minh và trí tưởng tượng của con người như thể hiện ở nhiều nơi và thời điểm khác nhau. Khóa học này tiến hành theo chủ đề và giới thiệu cho sinh viên những câu hỏi lớn cũng như những thay đổi trong quá khứ. Thay vì chỉ tập trung vào những gì đã xảy ra trong lịch sử nhân loại, học sinh sẽ học cách suy nghĩ về việc tại sao và như thế nào.

Khóa học này được thiết kế để giúp mở rộng sự hiểu biết của học sinh về quá trình phát triển của lịch sử và tình hình ở Hoa Kỳ ngày nay. Khóa học đề cập đến các sự kiện xã hội và chính trị tiềm ẩn và tạo ra những thay đổi đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Sinh viên sẽ cố gắng hiểu các sự kiện lớn của quá khứ thông qua nhiều điểm thuận lợi về kinh tế xã hội.

Khóa học này là một cuộc khảo sát về những thay đổi phát triển và sự diễn giải lịch sử của các thể chế và xã hội ở Hoa Kỳ từ khi kết thúc thời kỳ Tái thiết đến hiện tại. Khóa học này đặc biệt quan tâm đến sự tương tác giữa các chủng tộc, sự đa dạng văn hoá và xung đột. Một số chủ đề bao gồm di dân, chính trị phát triển hiến pháp, kinh tế, tôn giáo, cải cách, sự tăng trưởng của Hoa Kỳ như một thế lực, tình trạng phụ nữ trong xã hội, mở rộng hướng tây, và đô thị hóa.

Đây là một khóa học khảo sát được thiết kế để giới thiệu cho sinh viên các quy trình và kết quả nghiên cứu tâm lý học về hành vi.

Khóa học này cung cấp một cái nhìn rộng về xã hội học và cách nó áp dụng cho cuộc sống hàng ngày. Các quan điểm lý thuyết chính và các khái niệm được trình bày, bao gồm trí tưởng tượng xã hội học, văn hoá, sự lệch lạc, bất bình đẳng, thay đổi xã hội và cấu trúc xã hội. Học sinh cũng sẽ khám phá sự ảnh hưởng của các tầng lớp xã hội và các tổ chức xã hội, như nhà thờ, giáo dục, y tế, chính phủ, nền kinh tế và môi trường. Học sinh cũng sẽ xem xét các cấu trúc xã hội của những gì nó có nghĩa là một gia đình.

Khóa học này giới thiệu sinh viên về quan điểm kinh tế. Phương thức phân tích mạnh mẽ này có thể được sử dụng để hiểu được nhiều hiện tượng, một số trong đó có thể không mang tính kinh tế theo bản chất; lĩnh vực phân tích kinh tế có thể mở rộng ra ngoài các hiện tượng kinh tế truyền thống. Khóa học này tập trung chủ yếu vào nền kinh tế vĩ mô, tức là hoạt động của nền kinh tế nói chung, bằng cách khảo sát các chủ thể kinh tế (doanh nghiệp, chính phủ, hộ gia đình) và các tương tác của họ trong các thể chế kinh tế khác nhau (tư nhân và khu vực công).

Giới thiệu về số liệu thống kê mô tả và thống kê suy luận. Khóa học sẽ bao gồm việc tổ chức và trình bày dữ liệu, tính trung bình và biến thể, xác suất cơ bản, các biến ngẫu nhiên, phân bố rời rạc đặc biệt, phân bố bình thường, phân bố mẫu, ước lượng điểm, khoảng tin cậy, và kiểm tra giả thuyết.