Trang chủ 2017-12-18T17:28:13+00:00

Câu chuyện của chúng tôi

Học hôm nay, dẫn đầu tương lai

Chúng tôi vui mừng thông báo việc mở:

The American University in Vietnam (AUV)

Xem thêm
Xem các chương trình khác

Chương trình đào tạo

Xem thêm

Cơ sở đào tạo

TẠI SAO LỰA CHỌN AUV

  • Why should you choose us?
  • Why should you choose us?
  • Trường Đại học Mỹ ngay tại Việt Nam: cơ hội hoàn hảo để tận hưởng nền giáo dục chuẩn Mỹ ngay tại đất nước của mình.

  • Chương trình được xây dựng bởi những nhà giáo dục hàng đầu tại Mỹ

  • Đội ngũ Giảng viên, Giáo viên với bằng cấp danh giá.

  • Các chương trình học kết nối với chương trình đại học tại Mỹ

  • Các sinh viên sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những đối tác danh giá như Trung tâm Giáo dục Quốc tế (IIE) hay Viện Nghiên cứu & Đào tạo Hoa Kỳ (UNITAR).

  • Lớp học với sĩ số nhỏ tạo nên tính tương tác và gắn kết giữa Giảng viên & Học sinh.

Xem thêm

Tin tức

Đối tác