Học tập 2018-07-17T15:45:46+00:00

Chương trình của Chúng tôi

Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam mang đến chương trình và môi trường giáo dục vượt bậc cho sinh viên của mình. Lớp học với sĩ số giới hạn, đội ngũ giảng viên với bằng cấp uy tín cùng chương trình học cân bằng giữa lý thuyêt và thực tế sẽ giúp các sinh viên phát triển một cách toàn diện.

Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam tạo điều cho sinh viên được học với chương trình được “cá nhân hóa”, dù đó là ngành Kinh doanh, Quản trị Khách sạn hay Truyền thông. Mỗi sinh viên bước ra khỏi Đại học Mỹ tại Việt Nam, sẽ là những cá nhân với vốn tiếng Anh dày dạn, được trang bị đầy đủ kiến thức ngành cũng như kĩ năng sống, và sẵn sàng hội nhập.

Chương trình cử nhân 

General Education

Giáo dục Đại cương

Business

Kinh doanh

Hospitality Management

Quản trị Khách sạn

computer science

Khoa học Máy tính

Communication

Truyền thông

Pre-health

Pre-Health Sciences

Elective Courses

Các môn học tự chọn

University Prep Programs (Chương trình Dự bị Đại học)

Chương trình Dự bị Đại học dành riêng cho các sinh viên cần sự hỗ trợ về kĩ năng học tập cũng như Tiếng Anh. Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ bước vào chương trình Cử nhân với tất cả sự tự tin.

Tìm hiểu thêm