Đại học Mỹ tại Việt Nam cung cấp cho sinh viên của trường một môi trường học tập xuất sắc với lớp học nhỏ, giảng viên với bằng cấp chuyên môn cao và có sự cân bằng giữa lý thuyết với kiến thức thực tế để trang bị cho sinh viên cho các cấp học cao hơn, nghề nghiệp nổi bật và một tình yêu suốt đời cho việc học.

Cho dù đó là kinh doanh, quản lý khách sạn, truyền thông hoặc khoa học máy tính , Đại học Mỹ tại Việt Nam đều cung cấp cho mỗi học sinh một nền giáo dục cá nhân - và ở nơi mà mọi học sinh khi tốt nghiệp sẽ có khả năng ngôn ngữ tiếng Anh vượt trội, kỹ năng phân tích, góc độ toàn cầu, và khả năng để thành công trong nghề nghiệp hoặc giáo dục trong tương lai.

Dự bị đại học

University Prep

For the student who requires additional academic support a “University Prep” program will provide the individual attention necessary in English, math, study skills thus preparing the student for eventual success at university.

Xem chi tiết