THÔNG BÁO – Về Ngành Kỹ thuật Hàng không

30.05.2021

THÔNG BÁO – Về Ngành Kỹ thuật Hàng không

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ TẠI VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV) tháng 03 năm 2017 về việc xây dựng Đề án đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không, trình độ Đại học;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-AUV ngày 24/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV) về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đai học ngành Kỹ thuật Hàng không;

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không, trình độ đại học, mã số: 52520120 của Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam đã được xây dựng nhằm đáp ứng các mục tiêu và chuẩn đầu ra cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay và các trang thiết bị, hệ thống trên tàu bay như: Khung sườn, động cơ, các thiết bị, hệ thống thuộc nhóm cơ khí, cơ giới. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc ở các nhà máy, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, các hãng Hàng không, các công ty khai thác tàu bay, và các ngành kỹ thuật khác liên quan.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu của chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không là trang bị cho người học:

– Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật chung đồng thời có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên ngành Kỹ thuật khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay;

– Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;

– Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế;

– Năng lực lập kế hoạch, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống, máy móc phục vụ công việc khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường;

– Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

– Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là:

+Kỹ sư quản lý dự án; +Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa;

+Kỹ sư kiểm định, đánh giá;

+Kỹ sư bán hàng, tiếp thị…

1.3. Chuẩn đầu ra – kết quả mong đợi:

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không của Đại học Mỹ tại Việt Nam phải có được:

– Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về ngành kỹ thuật chung và ngành Kỹ thuật Hàng không;

+ Có kiến thức chuyên sâu về tàu bay, các hệ thống cơ khí, khung sườn, động cơ;

+ Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp liên quan đến công tác khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay;

+Có kiến thức về quy trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng trên tàu bay;

+ Có kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Hàng không.

– Kỹ năng:

+ Thực hiện thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của các thiết bị thuộc chuyên ngành;

+ Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay;

+ Kiểm định được chất lượng của các hệ thống trên tàu bay;

+ Có đủ năng lực điều hành một công đoạn bảo dưỡng tàu bay;

+ Có kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh) để đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

– Thái độ:

+ Có nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Có lập trường quan điểm đúng đắn, biết thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc;

+ Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ;

+ Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân;

+ Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.

– Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

+ Các nhà máy, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;

+ Các hãng Hàng không, các công ty khai thác tàu bay;

+ Có thể tham gia quản lý hoặc trực tiếp thực hiện các công đoạn trong quy trình bảo dưỡng tàu bay;

+ Các ngành kỹ thuật khác liên quan như cơ khí, thủy lực…

– Trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt TOEIC 500 hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương được quy đổi theo quy định của Đại học AUV; Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng tiếng Anh; Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo; Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay;

+ Trình độ tin học:tương đương chứng chỉ B, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm chuyên dụng cho công tác bảo dưỡng tàu bay.

2. Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

Vì tính chất quan trọng và cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam xin gửi thông báo tới Quý thầy cô giáo, các cán bộ, công nhân viên nhà trường được biết để cùng nhau xây dựng và phát triển các nguồn lực đã có nhằm bảo đảm tiến độ đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không trong năm học 2018- 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TS. Trần Nguyễn Thy Bình

Thông báo chính thức từ Bộ Giáo dục & Đào tạo

By hungho| Tháng Năm 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments